AKTUALNOŚCI

Cyfryzacja Europy to szanse i zagrożenia

czwartek, 18 października 2018
O cyfryzacji Europy i jej wpływie na codzienne życie mieszkańców kontynentu opowiadali podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach Mariya Gabriel oraz Jerzy Buzek. Spotkanie było doskonałą przestrzenią do rozmów i wymiany myśli. Każdy mógł zadać europejskim politykom pytanie, zgłosić swoje uwagi, wypowiedzieć się na temat wpływu Unii Europejskiej na codzienne życie oraz podzielić się swoją wizją Starego Kontynentu.

Trzydniowa i już 8. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęła się 17 października. Pierwszego dnia tego wydarzenia odbył się „Dialog Obywatelski o cyfrowej Europie”. Gośćmi specjalnymi panelu byli komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel oraz poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzy Buzek. Zaproszeni goście rozmawiali m.in. o wpływie cyfryzacji na codzienne życie oraz o związanych z nią zagrożeniach i szansach.

Sesję rozpoczęła Mariya Gabriel, która podkreśliła, że cyfryzacja ma wiele twarzy: - Cyfryzacja Europy to wyzwanie i zarazem czynnik odmieniający życie. Z jednej strony stanowi ona szansę, bo np. stwarza możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, z drugiej strony niesie ze sobą zagrożenia, ponieważ może pogłębiać różnice między regionami i krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Z pewnością jednak cyfryzacja zmienia sposób życia oraz wpływa na gospodarkę i codzienność ludzi.

Na wstępie sesji głos zabrał także Jerzy Buzek, który pochlebnie wypowiedział się o swojej przedmówczyni: - Mariya Gabriel od dwóch lat zajmuje się cyfrową gospodarką i społeczeństwem. W tym okresie wykonała już gigantyczną pracę. Następnie Polak zwrócił uwagę na sukces rodzimych małych i średnich przedsiębiorstw: - W 2002, 2003 i 2004 r. firmy musiały dostosować się do wymogów Unii Europejskiej. Zrobiły to. Muszę powiedzieć, że wówczas na wejściu do Wspólnoty wygraliśmy. Teraz firmy, również małe i średnie, muszą przystąpić do cyfryzacji oraz przystąpić do unii cyfrowej. Kongres jest doskonałą okazją do rozmów.

Po pierwszych wystąpieniach Mariy’i Gabriel oraz Jerzego Buzka przyszedł czas na zadawanie pytań z sali. Pierwsze z nich padło z ust prowadzącego spotkanie: - Czym jest dla zwykłego człowieka rynek cyfrowy? W czym on się objawia? Komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa odpowiadając na to pytanie wskazała konkretne aspekty. Wymieniła m.in. zniesienie roamingu oraz ochronę danych osobowych. Mariya Gabriel wskazała także co przyświeca jej pracę: - To są konkretne wartości dla obywateli. Przejrzystość, sprawiedliwość i wizja Europy.

Jedno z kolejnych pytań, które wybrzmiało z sali, dotyczyło problemu deficytu w Europie pracowników będących specjalistami w obszarze cyfryzacji i informatyki. Mariya Gabriel szczegółowo opowiedziała zainteresowanym wówczas o jednym z programów stażowych dla młodych osób oraz odniosła się do pewnego trendu, który wciąż jest obecny nie tylko w Polsce, ale również Europie: - Zachęcam kobiety do tego, aby częściej wybierały ścieżkę zawodową związaną z cyfryzacją, informatyką. To wciąż niewykorzystany potencjał.

W kolejnej części spotkania Mariya Gabriel ponownie poruszyła kwestię rynku pracy w kontekście prac w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa: - Należy korzystać z zasobów ludzkich znajdujących się na rynku europejskim. Chcielibyśmy w zakresie prac nad gospodarką cyfrową i społeczeństwem ułatwiać przedsiębiorcom, specjalistom z branż technologicznych, ale także kulturoznawcom, psychologom i humanistom przepływ informacji.

Kolejna część spotkania poświęcona została cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwu w niej. Jeden ze słuchaczy zapytał, jak walczyć z hakerami. Goście specjalni przyznali, że jest to trudne zagadnienie, ale wskazano jednocześnie, że pewne działania zostały już podjęte: - Stworzyliśmy Europejskie Centrum do Spraw Walki z Cyberprzestępczością. Jest to instytucja, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo cyberspołeczeństwa. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa także europejski system certyfikacji, który pozwala weryfikować poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, jak i jakość produktów, które kupujemy.

Na koniec sesji Mariya Gabriel podkreśliła, że obecny czas jest najlepszym dla postępu w zakresie cyfryzacji. - Aby Unia Europejska mogła zmienić badania w złoto potrzebne są…  finanse. Musimy iść ramię w ramię, aby się rozwijać i ciągle podnosić kwalifikacje naszych specjalistów.