DLA UCZESTNIKÓW

Szanowni Uczestnicy, 


 1. Udział w 8. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest darmowy.

 2. Wymagana jest indywidualna rejestracja na kongres w zakładce „Rejestracja”.

 3. Organizator nie może samem rejestrować większych grup uczestników z uwagi m.in. na konieczność osobistego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Na stronie głównej kongresu istnieje także możliwość zarejestrowania się na spotkania B2B, które będą się odbywać w dniach 18-19.10.2018 roku na terenie towarzyszących kongresowi Targów Biznes Expo. Spotkania te są okazją do nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych z zagranicznymi podmiotami uczestniczącymi w kongresie.

 5. Każdy uczestnik powinien pobrać voucher wygenerowany przez program do rejestracji - dostępny po zalogowaniu, w menu rozwijanym „Moje wejściówki”.Voucher w wersji papierowej lub elektronicznej należy okazać w recepcji kongresu.

 6. Możliwa będzie rejestracja na kongres w czasie jego trwania, bezpośrednio w recepcji kongresu.

 7. Podczas kongresu wejście do Międzynarodowego Centrum Kongresowego będzie możliwe tylko od ul. Olimpijskiej. Tam też będzie zlokalizowana recepcja.

 8. Dla uczestników będą dostępne darmowe szatnie.

 9. Drukowany program kongresu (w wersji polskiej i angielskiej) będzie można pobrać w recepcji kongresowej. 

 10. Sesja inauguracyjna odbędzie się 17.10.2018 roku o godzinie 11.00 w salach balowych.

 11. Wszystkie sesje kongresowe będą tłumaczone na język angielski. Wybrane sesje będą także tłumaczone na inne języki. Zestawy do tłumaczenia symultanicznego będzie można pobrać w recepcji kongresu. 

 12. Lista sesji odbywających się w danym dniu w poszczególnych salach konferencyjnych będzie wyświetlana na wyświetlaczach multimedialnych przy drzwiach wejściowych do sal.

 13. Kongres ma charakter otwarty, tzn. zarejestrowany uczestnik ma prawo uczestniczyć we wszystkich sesjach kongresowych na które jest otwarta rejestracja, nie tylko w sesjach na które się zarejestrował. Organizator nie dokonuje weryfikacji osób wchodzących na poszczególne sesje z listą zapisanych uczestników. Rejestracja na daną sesję ma charakter informacyjno-organizacyjny – pozwala Organizatorowi dobrać salę o stosownej pojemności, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego komfortu.  Jednak może zdarzyć się sytuacja, że rejestracja na daną sesję nie zapewni osobie zarejestrowanej miejsca siedzącego podczas jej trwania.

 14. W trakcie kongresu odbywają się także wydarzenia zamknięte. Takie wydarzenia mogą być zamieszczone w programie rejestracyjnym, ale bez możliwości rejestracji. Informacja, iż dane wydarzenie jest zamknięte, będzie zamieszczona w drukowanym programie kongresu oraz na wyświetlaczu multimedialnym umieszczonym przy drzwiach wejściowych do sali konferencyjnej.

 15. W przypadku konieczności wezwania pomocy medycznej, prosimy o kontakt z osobami mającymi identyfikatory "Organizator", wolontariuszami lub pracownikami ochrony. 

 16. Dla gości kongresu przygotowaliśmy ofertę hotelową – dostępną po zalogowaniu, w menu rozwijanym „Hotele”.

 17. Parkingi dla uczestników kongresu:

  Z uwagi na przygotowania do Konferencji Klimatycznej COP24, podczas kongresu nie będzie można korzystać z miejskich parkingów A/B/C w „Strefie Kultury”, ponieważ na mocy umowy z Ministerstwem Środowiska parkingi te zostaną wcześniej przekazane Operatorowi Logistycznemu Konferencji i będzie prowadzona na nich zabudowa tymczasowa.


  Dla uczestników kongresu dostępne będą następujące 
  parkingi w okolicach MCK:
  Mapka parkingów TUTAJ.

  PARKING OGÓLNODOSTĘPNY
  bezpłatny, dostępny dla wszystkich na zasadach ogólnych,

  PARKING KOMERCYJNY
  Wjazd od strony ulicy Skrzypka, pojemność parkingu: ok. 600 miejsc.

  Warunki parkowania: 
  W dniach 17-19.10.2018 dla uczestników kongresu posiadających 
  voucher lub identyfikator kongresowy obowiązujezniżka do 8 zł za wjazd i cały dzień parkowania.
  Dla pozostałych osób obowiązuje zwykły cennik ustanowiony przez zarządcę terenu

  PARKING VIP
  Dostępny tylko dla najwyższych przedstawicieli władz centralnych i województwa.

  PARKING TECHNICZNY
  Dostępny dla obsługi technicznej kongresu oraz dla wystawców podczas montaży i demontaży Targów Biznes Expo.


  DARMOWY PARKING W PARKU ŚLĄSKIM
  Mapka parkingu TUTAJ.

  Zlokalizowany w alei pomiędzy wjazdem do Parku od ulicy Chorzowskiej a Stadionem Śląskim.

  Warunki parkowania: 
  Wjazd na parking będzie możliwy w dniach 17-19.10.2018 po okazaniu 
  vouchera lub identyfikatora kongresowego. Na podstawie vouchera lub identyfikatora kongresowego będzie możliwy też w tych dniach darmowy przejazd tramwajem (uwaga: nie autobusem) na trasie pomiędzy Stadionem Śląskim a Rynkiem w Katowicach.

 18. Lokalizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach znajduje się TUTAJ 

    

  

Wszystkim Państwu życzymy owocnego udziału w kongresie.