GREMIA

KOMITET HONOROWY

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Inż. Jerzy Buzek
Premier Rządu RP w latach 1997-2001,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
Poseł do Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY
dr Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości w latach 2011-2013
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Członkowie
dr Andrzej Arendarski
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w latach 1992-1993
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
Marek Belka
Minister Finansów w 1997 roku oraz w latach 2001-2002,
Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005,
Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016
Jan Krzysztof Bielecki
Prezes Rady Ministrów w 1991 roku, Minister ds. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 1992-1993,
Prezes Zarządu Banku PEKAO w latach 2003-2010
prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Olgerd Geblewicz
Prezesa Zarządu Związku Województw RP
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2003-2005,
Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016
Profesor Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cezary Kazimierczak
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Jacek Krawczyk
Przewodniczący Grupy Pracodawców
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
dr Jerzy Kwieciński
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2008,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju w latach 2015-2018,
Minister Inwestycji i Rozwoju
dr Marian Niemiec
Biskup Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Andrzej Olechowski
Minister Finansów w 1992 roku, Minister Spraw Zagranicznych w 1993-1995 roku
dr Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
dr Wiktor Skworc
Arcybiskup, Metropolita Katowicki
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier oraz Minister Gospodarki w latach 1997-2001,
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej W Katowicach
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Grzegorz Tobiszowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
dr Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju w latach 2015 - 2018
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych

RADA SAMORZĄDOWA

Marszałkowie
Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
Jerzy Leszczyński
Marszałek Województwa Podlaskiego
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
Prezydenci miast
Ryszard Świlski
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszcz
Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszów
Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice
Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnik
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Kraków
Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białystok
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Andrzej Kotala
Prezydent Miasta Chorzów
Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowiec
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
BURMISTRZOWIE
Marian Błachut
Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice
Tomasz Szczuba
Burmistrz miasta Wojkowice
Wójtowie
Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Gminy Jaworze

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący
Tadeusz Donocik
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Członkowie
Bogusława Bartoszek
Dyrektor Generalny RIG w Katowicach
Tomasz Bednarek
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Mikołaj Budzanowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji Boryszew S.A.
Franciszek Buszka
I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Prof. dr hab. n. med Paweł Buszman
Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
Bogdan Ciepielewski
Dyrektor Biura Związku Województw RP
Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Janusz Dramski
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców Wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe
Kamil Durczok
Redaktor Naczelny SILESION.PL
Maciej Fałkowski
Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich Prezydent Miasta Gliwice
Marek Goliszewski
Prezes Business Centre Club
Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof zw. UEP
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Anna Grygierek
Burmistrz Strumienia
Przemysław Grzywa
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Dyrektor Generalny Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe
Prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach
Janusz Kahl
Prezes of the NordicHouse, CEO of South Poland Cleantech Cluster Konsul Honorowy Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii w Krakowie
Stefan Kamiński
Prezes Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji
Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Roman Karwowski
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Michał Kern
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Jerzy Kędziora
Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
Jan Klimek
Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli
Marek Kłoczko
Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
Michał Kobosko
Dyrektor warszawskiego biura Atlantic Council, Dyrektorem Wrocław Global Forum
Sławomir Kopeć
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Partner Hasbery Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2008-2014
Jacek Krywult
Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Prezydent Miasta Bielsko-Biała
Roman Kusz
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
Jacek Kwiatkowski
Przewodniczący Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Konsultacyjnego Ds. Instrumentów Finansowych UE, Związek Banków Polskich
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
Roman Młodkowski
Dziennikarz ekonomiczny
Marcin Nowacki
Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Wojciech Paluch
Dyrektor Departamentu MŚP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Anna Rostocka
Dyrektor Biura IOM w Warszawie
Piotr Rybicki
Wiceprezes RIG w Katowicach portal nadzórkorporacyjny.pl
Grzegorz Sikorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Dariusz Śliwowski
Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej
Prof. nadzw. fr hab. Krzysztof Szaflarski
Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
Prof. dr hab. Jolanta Tambor
Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kamil Wyszkowski
Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland
Tadeusz Zagórski
Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług
Tomasz Zjawiony
Prezes RIG w Katowicach